Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bisongrass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bisongrass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej